• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

مجموعه ورزشی انقلاب همدان

پروژه کلید در دست: مجتمع ورزشی 6000 نفره چند منظوره سرپوشیده و استخر قهرمانی همدان شامل طراحی و ساخت ساختمان، سازه های بتنی و فلزی و تاسیسات مکانیکی و برقی. سازه پروژه ترکیبی از بتن و فولاد بوده و وسعت سالن و فضاهای جانبی آن حدود 12000متر مربع می باشد. سقف گنبدی بیضی شکل فلزی با قطرهای 100 و 90 متر روی رینگ بتنی (به عرض یک متر و ارتفاع 1.85 متر) در ارتفاع 15 متر بر روی 20 عدد ستون به ابعاد3m×1m قرار گرفته است. ارتفاع نهایی سازه )خط الرأس( از کف سالن 35متر است.
پوشش نهایی سقف از ورقهای آلومینیومی با روکش خاص بوده که در کشور آلمان تولید و توسط دستگاه های رول فرمینگ در محل سایت فرم و قوس داده شده و به یکدیگر زیپ شده است.
جایگاههای تماشاچیان (گرادیانها) به صورت یکپارچه با دال بتنی شیبدار به صورت کاملا صاف و صیقلی اجرا شده است. در این پروژه آبهای سطحی ناشی از بارندگی به چند مخزن منتقل و با سیستم پمپاژ به کانالهای موجود مجاور پروژه انتقال می یابد. در پروژه سیستم تصفیه خانه فاضلاب طراحی و اجرا گردیده است. ه


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
مشاور مشارکت شرکت بستاب بنا و شرکت مهندسین مشاور موژدا
نظارت شرکت مهندسین مشاور شورا
شروع 1386
پایان 1389
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  همدان

تصاویر مربوط به پروژه

 • 1||||463||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 20||||464||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 30||||465||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 4||||466||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 50||||467||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 60||||468||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 70||||469||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 71||||470||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 80||||471||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 90||||472||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 100||||473||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 110||||474||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 111||||475||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 120||||476||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 130||||477||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 140||||478||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 150||||479||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 160||||480||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 170||||481||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 171||||482||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 172||||483||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 179||||484||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 180||||485||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 181||||486||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 182||||487||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 190||||488||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 200||||489||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 210||||490||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 220||||491||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 230||||492||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 250||||493||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 260||||494||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
 • 270||||495||||مجموعه ورزشی انقلاب همدان
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/