• پارسی (Persian)

Bastab Bana completed projects

Concrete Structures of Imam Reza (AS) 30,000-people Football Stadium

Construction of Concrete Structures of Imam Reza (AS) 25,000-people Football Stadium in Mashhad

Project information table

Client Urban Development Ministry
Consultant Atec consultant co.
Location & Start Date Tehran - 2012
Tehran - 2012 100%

Project images

 • 1||||440||||استادیوم امام رضا
 • 10||||442||||استادیوم امام رضا
 • 20||||441||||استادیوم امام رضا
 • 30||||443||||استادیوم امام رضا
 • 40||||444||||استادیوم امام رضا
 • 50||||445||||استادیوم امام رضا
 • 60||||446||||استادیوم امام رضا
 • 70||||447||||استادیوم امام رضا
 • 80||||448||||استادیوم امام رضا
 • 90||||449||||استادیوم امام رضا
 • 100||||450||||استادیوم امام رضا
 • 110||||451||||استادیوم امام رضا
 • 120||||452||||استادیوم امام رضا
 • 130||||453||||استادیوم امام رضا
 • 140||||454||||استادیوم امام رضا
 • 150||||455||||استادیوم امام رضا
 • 160||||456||||استادیوم امام رضا
 • 170||||457||||استادیوم امام رضا
 • 180||||458||||استادیوم امام رضا
 • 190||||459||||استادیوم امام رضا
 • 200||||460||||استادیوم امام رضا
 • 210||||461||||استادیوم امام رضا
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/