• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

پروژه پست 63/20 کیلو ولت کردستان

احداث ساختمان کنترل و فونداسیون های تجهیزات، ترانسفورماتورها، گنتری ها، کانالهای انرژی، محوطه سازی و نصب تجهیزات - حجم بتن ریزی پستهای فوق m3 4700، آرماتوربندی 300 تن، برای اجرای فونداسیونهای تجهیزات – گنتری ها، کانالهای کابل، ترانس ها بوده است. اجرای محوطه سازی های پروژه ها و ساختمان کنترل نیز در محدوده کاری شرکت قرار داشته است.


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت برق منطقه ای تهران
مشاور شرکت مهندسین مشاور تدبیر نیرو
نظارت شرکت مهندسین مشاور تدبیر نیرو
شروع 1375
پایان 1376
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  کردستان

تصاویر مربوط به پروژه

  • 10||||841||||پروژه پست 63/20 کیلو ولت کردستان
  • 20||||842||||پروژه پست 63/20 کیلو ولت کردستان
  • 30||||843||||پروژه پست 63/20 کیلو ولت کردستان
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/