• English (English)

پروژه های انجام شده بستاب بنا

پروژه پست 63/20 کیلو ولت سهرورد

احداث ساختمان کنترل و فونداسیون های تجهیزات، ترانسفورماتورها، گنتری ها، کانالهای انرژی، محوطه سازی و نصب تجهیزات - حجم بتن ریزی پستهای فوق m3 4400، آرماتوربندی 260 تن، برای اجرای فونداسیونهای تجهیزات – گنتری ها، کانالهای کابل، ترانس ها بوده است. اجرای محوطه سازی های پروژه ها و ساختمان کنترل نیز در محدوده کاری شرکت قرار داشته است.


جدول اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت برق منطقه ای تهران
مشاور شرکت مهندسین مشاور تدبیر نیرو
نظارت شرکت مهندسین مشاور تدبیر نیرو
شروع 1372
پایان 1373
 درصد پیشرفت 100%
محل پروژه  تهران

تصاویر مربوط به پروژه

  • 10||||649||||پروژه پست 20/63 کیلو ولت سهرورد
  • 20||||650||||پروژه پست 20/63 کیلو ولت سهرورد
  • 30||||651||||پروژه پست 20/63 کیلو ولت سهرورد
  • 40||||652||||پروژه پست 20/63 کیلو ولت سهرورد
Powered by PARS DATA

/***** fancybox****//***Parsdata Gallery Version 2****/